PRIVACYBELEID

Privacy verklaring

Als leverancier is Pyramedia zich bewust van de vertrouwelijkheid en gevoeligheid van gegevens die wij, namens onze klanten, verwerken bij het uitvoeren van onze diensten. Ons bedrijf is ingericht om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

Verwerkersovereenkomst

Wanneer Pyramedia in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerkt dan worden afspraken rondom deze verwerking vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst.

Klanten sluiten deze Verwerkersovereenkomst met ons als Verwerkingsverantwoordelijke.

Voor het afsluiten van een Verwerkersovereenkomst met ons of vragen hierover neem je contact met ons op.

Rechten

Elke klant of gebruiker kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Beveiliging gegevens

Pyramedia heeft een Informatiebeveiligingsbeleid, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cookies en bezoekersgegevens

Pyramedia maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “analytische cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kan Pyramedia de kwaliteit en effectiviteit van haar website verbeteren.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits Pyramedia voldoet aan de 4 stappen zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics van het College Bescherming Persoonsgegevens (d.d. 15 augustus 2018).

Pyramedia voldoet aan bovengenoemde 4 stappen en informeert u hierover als volgt:

  1. Pyramedia heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  2. Pyramedia heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, inhoudende dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Het ip-adres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Pyramedia heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het ip-adres te maskeren;
  3. Pyramedia heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook heeft Pyramedia Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
  4. Pyramedia informeert bezoekers op haar website over het gebruik van Google Analytics, via deze verklaring.
  5. Bezoekers van de website van Pyramedia hebben de mogelijkheid om cookies van Google Analytics uit te zetten.

Tot slot geldt dat Pyramedia geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Microsoft

De bedrijfsvoering van Pyramedia wordt voor een groot deel ondersteund door Microsoft. Wij gebruiken diensten als Office 365 voor zakelijke e-mail en documentopslag.

Microsoft is een Amerikaanse leverancier. De diensten die Pyramedia afneemt zijn zo ingesteld dat alle gegevens binnen de Europese Unie worden opgeslagen. Daarnaast verklaart Microsoft zich te houden aan de adequaatheidsbeslissing met de Verenigde Staten, het zogenaamde Privacy Shield.

Register van verwerkingsactiviteiten

Conform de AVG houdt Pyramedia een register van verwerkingsactiviteiten bij. Tevens hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze partners, leveranciers en klanten.

Wijzigingen

Pyramedia behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring.

Laatste wijziging: 7 juli 2020.